Snerydning

Nyt regulativ for renhold og vintertjeneste i Furesø Kommune.

Furesø kommune har netop optaget en del af vejene i pigekvarteretsom, tidligere var taget ud, på deres faste ryddeliste.

Samtidig har kommunen lavet en beskrivelse af parcelejernes forpligtelser til rydning af fortove og stier.

Baggrundsmaterialet fra kommunen er vedhæftet. Vi håber selvfølgelig, at dette betyder at snerydningen på vejene forbedres, men betoner samtidig, at det stadig er parcelejernes ansvar at rydde fortove og stier.

Her er et link til kommunens hjemmeside om snerydning.

Detter er det seneste kort over snerydning i kommunen.

Bestyrelsen